Tư Vấn Ngành Học

Cao đẳng Canberra, Úc và những điều cần biết

*Hoàn tất khoá học này, sinh viên sẽ chuyển tiếp vào năm 2 Đại học với các chuyên ngành tương ứng Cao đẳng Canberra chuyên đào tạo các chương trình chuyển tiếp như tiếng Anh, Dự bị đại học, Cao đẳng và Dự bị thạc sĩ giúp sinh viên có thể bước vào Đại học

Khám phá trường cao đẳng Edith Cowan, Úc

* Hoàn tất khoá học này, sinh viên sẽ chuyển tiếp vào năm 2 Đại học với chuyên ngành cụ thể (Liên hệ tư vấn viên để biết thêm chi tiết) Cao đẳng Edith Cowan đã tạo nên danh tiếng thông qua đào tạo các chương trình chuyển tiếp giúp sinh viên bước vào chương

Tìm hiểu trường đại học Murdoch, Úc

Nhóm ngành: Nghệ thuật, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật & Công nghệ thông tin, Sức khoẻ, Luật, Tâm lý & Khoa học rèn luyện, Khoa học thú y và Khoa học đời sống Đại học Murdoch nằm trong top 2% các trường đại học toàn cầu theo Bảng xếp hạng các trường đại học