Trường Học Tại Singapore

Học viện Auston Singapore – cơ sở giáo dục hàng đầu

13 Thạc sĩ Quản lý dự án Birmingham City University 12 tháng 23,500(một lần đóng) / 24,931(hai lần đóng) Đại học – IELTS 6.5 Thành lập năm 1996, học viện quản lý Auston đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Singapore và khu vực Học viện Auston Singapore Thành

Khám phá học viện PSB Academy Singapore

Chú ý: Tùy vào bằng Cao Đẳng hay Đại học, mà trường sẽ xét miễn giảm môn học cho chương trình liên thông. Học viện PSB Academy là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu ở Singapore với hơn 50 năm kinh nghiệm cung cấp nền tảng giáo dục chất lượng cao đến

Đại học Amity Singapore và hệ thống giáo dục

S$21,828 + £9963 (S$17872.62) tối đa 26.9% S$14,900 + £9963 (S$17872.62) S$15,943 + £9963 (S$17872.62) ≈ 570 triệu/ khóa 2 năm Trường kinh doanh quốc tế Amity Singapore là một thành viên của hệ thống các trường kinh doanh thuộc tập đoàn kinh doanh quốc tế Amity đứng đầu Châu Á Đại học Amity Singapore