Chương Trình Tiếng Anh Philippines

Học tiếng anh tốt hơn trong môi trường Đại học cùng UV English

Học viên tham gia trên 8 tuần học và tỷ lệ chuyên cần trên 90% sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn tất khóa học trực thuộc trường đại học Visayas. Trung tâm Anh Ngữ UV English là một trong những địa chỉ cung cấp các khóa học Tiếng Anh tốt nhất tại Philippines Học

Khóa học TESOL của trường CIA và điều cần nắm rõ

Sinh viên các ngành khác tiếng Anh nhưng mong muốn trở thành giáo viên giảng dạy ngoại ngữ TESOL là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ Khóa học TESOL của

Cùng học Speaking hiệu quả nhất với Philinter

Khóa học IPS giúp học viên áp dụng những kiến thức được học vào thực tế giao tiếp trong cuộc sống và công việc. Speaking luôn là kỹ năng quan tâm hàng đầu của các học viên đang đi làm muốn cải thiện. Và để tìm một trường có chương trình dạy học tốt, khiến