Trường Học Tại Mỹ

Điểm qua đại học South Florida – University of South Florida

Bản kế hoạch học tập (study plan) dài 300-400 từ nếu SV đăng ký xin học bổng, nộp sau khi nhận được Thư mời nhập học Là một trường đại học lớn được xếp thứ hạng cao ở Mỹ, trường University of South Florida (USF) cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên theo học

Khám phá đại học Florida Atlantic – Florida Atlantic University

Tiếng Anh: Sinh viên không yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hay TOEFL mà chỉ cần hoàn thành khóa tiếng Anh tại trường trước khi vào học chương trình cử nhân/thạc sỹ. Để ghi danh vào một ngôi trường công lập lớn tại Mỹ thật sự cần rất nhiều nỗ lực của

Tìm hiểu đại học Oregon State – Oregon State University

Tháng 9 (đối với ngành Kỹ thuật) (Sinh viên tích luỹ được 4-12 tín chỉ Thạc sĩ sau khi hoàn thành khoá Pathway) Oregon State University hiện có khoảng 29.000 sinh viên theo học ở hơn 200 chương trình Đại học và 80 chương trình sau Đại học. Trong đó, gần 2.000 sinh viên quốc